Beta 1


Title Regelbaseret Landbrugsvurderingssystem
Author Nielsen, Kristoffer Vang
Supervisor Baumeister, Hubert (Software Engineering, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2010
Abstract I mange firmaer vælger man at bruge Excel til beregninger og opbevaring af forskelligt data. Er der tale om få beregninger og i det hele taget et lille system, er Excel godt til formålet. Er der tale om et stort system, bliver Excel komplekst, og er ikke længere egnet som værktøj. I Real Kredit Danmark bruges landbrugsvurderingssystemet til at fastsætte det samlede værdigrundlag for et landbrug. Værdigrundlaget bruges til, at vurdere hvor meget landmanden må låne, ud fra hvad han ejer. Landbrugsvurderingssystemet er et eksempel hvor Excel er brugt til at lave beregninger i et stort system. Nogle gange skal der ændres på måden landbrugsvurderingssystemet fastsætter værdigrundlaget på. Det kan f.eks. være, at der kommer nye lov krav eller andre slags krav der gør, at værdigrundlaget skal beregnes på en ny måde eller at landmanden skal opfylde nogle bestemte krav. Indtil nu er der brugt et regneark til at beregne landbrugsvurderingen. I stedet for at lave et nyt regneark hver gang der kommer nye love eller kravene ændrer sig, vil det være hensigtsmæssigt at lave et regelbaseret system, således at en ny lov ikke vil medføre at der skal laves en ny version af regnearket. Der skal derfor laves et domæne specifikt sprog til at håndtere reglerne som Real Kredit Danmark bruger til at beregne landmandens værdigrundlag. Derudover skal der laves et program der kan lave beregninger på basis af reglerne.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Series IMM-M.Sc.-2010-13
Fulltext
Original PDF ep10_13.pdf (2.05 MB)
Admin Creation date: 2010-03-22    Update date: 2010-10-28    Source: dtu    ID: 259410    Original MXD