Beta 1


Title SharePoint Fratrædelses Workflow
Author Wolfsberg, Michael Lau
Supervisor Baumeister, Hubert (Software Engineering, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2010
Abstract Når en medarbejder ophører med at arbejde for rådgivende ingeniør firma Grontmij | Carl Bro (GMCB), gennemgår denne person en udslusning fra GMCB’s it systemer. Dette kræver på nuværende tidspunkt en del manuelt arbejde. IT afdelingen IT Service (ITS) i GMCB har et ønske om at automatisere de administrative opgaver der følger, når en medarbejder fratræder firmaet. Det anslås at der benyttes ca. 2 mandetimer ved en fratrædelse. Det vil med ca. 50 fratrædelser om året beløbe sig til 100 mandetimer, som i stedet for kunne benyttes til brugersupport. Herudover behandles de manuelle rutiner af bestemte personer, som derfor sidder inde med en masse viden, da ikke alle rutiner er dokumenteret, hvorfor en automatisering vil spare tid og problemer ved udskiftning af disse medarbejdere i ITS. I takt med at GMCB har investeret i en implementering af Microsoft produktet SharePoint, til forbedring af dokument håndtering, viden deling og processtyring, forsøges det nu at benytte dette til at forbedre ovenstående fratrædelsesproces ved hjælp af SharePoint Workflows.
Note I samarbejde med Grontmij / Carl Bro og DTU
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Series IMM-B.Eng.-2010-12
Fulltext
Original PDF dip10_12.pdf (4.17 MB)
Admin Creation date: 2010-03-23    Update date: 2010-10-28    Source: dtu    ID: 259448    Original MXD