Beta 1


Title Web service baseret integration mellem CICS og Windows
Author Nielsen, Bobbi
Supervisor Baumeister, Hubert (Software Engineering, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2010
Abstract Denne rapport belyser implementeringen af Web services i et testmiljø hos KMD. Hvor KMD har et ønske om, måske, at anvende Webservices i fremtiden. Der bliver i dette projekt kigget på implementeringen af en CICS Web-service baseret løsning. Denne løsning kan kun i nogen grad erstatte den allerede eksisterende løsning (ZSRØR). Endvidere har jeg beskæftiget mig med konvertering af gamle servicebeskrivelser, således de kunne anvendes i Web Service løsningen
Abstract This report highlights the implementation of Web services in a test environment at KMD. KMD might have the desire, perhaps, to use Web services in the future. It is in this project, I had worked with the implementation, of a CICS Web service based solution. This solution, can only partially, replaces the existing solution (ZSRØR). Furthermore, I have been dealing with conversion of old service descriptions, so they could be used in Web Services solution.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 41
Series IMM-M.Sc.-2010-16
Fulltext
Original PDF ep10_16.pdf (0.68 MB)
Admin Creation date: 2010-04-12    Update date: 2012-12-19    Source: dtu    ID: 259752    Original MXD