Beta 1


Title Varmegenvinding fra transkritiske CO2 -supermarkedskøleanlæg
Author Nielsen, Christian Kok
Supervisor Elmegaard, Brian (Termiske Energisystemer, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Brix, Wiebke (Termiske Energisystemer, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract In Denmark it is uncommon to take advantage of the "waste heat" produced from supermarket refrigeration and cooling. This causes unneccessary pollution to the environment as a lot of energy is wasted. This is caused by the taxation policy implied by SKAT (the Danish Tax and Customs Administration), which puts a tax on the electricity used for this purpose. According to SKAT it will be profitable under all circumstances but the question is open. The electricity-tax is particularly in focus because it has the biggest influence on the annual costs of your refrigeration system. Once you are a producer of heat, that tax must be paid - i.e. when the energy consumption of the system is increased in order to produce heat. This report focuses on the quality of heat recovery on trans-critical CO 2 su- permarket refrigeration. Trans-critical CO 2 refrigeration is a relatively new tech- nology that intends to make heat recovery more efficient. It’s a fact that a lot of heat energy is thrown away because it costs too much money to utilize - though it would perhaps only require a little more energy to do so. The issue is approached by creating a model that can calculate the efficiency of the system - depending on whether it’s only used for refrigeration, it recovers waste heat or it produces heat. Some scenarios with various heating needs is developed to test the correla- tion between the above efficiencies and energy consumptions, and the amount of taxes that has to be paid. In short when heat recovery is profitable. Several factors is important concerning whether heat recovery can (and should be) profitable. It is not only a question of supermarkets to make money, but also how heat recovery or production impact on the environment, community econ- omy and state economy. As an intended environmental pioneer, Denmark has much to achieve in this area compared to many of the countries we like to com- pare ourselves with. It turns out that especially the supermarket’s own use of recovered heat, but also selling recovered heat, will be worthwhile as long as you avoid to pay the electricity tax. But on the other hand, much heat would still be thrown out the window if you only take advantage of excess heat - especially since the main part of excess heat is gained during the summer. The conclusion is that all parties are best off when more of the heat gets utilized. If the electricity tax were only paid of the extra electricity consumption (and that would increase the amount of heat recovery), it would be a better deal for both environment, supermarket and community.
Abstract I Danmark udnyttes den såkaldte spildvarme ikke fra supermarkedskøleanlæg - hvilket er til stor gene for miljøet, da man således fyrer for gråspurvene. Dette skyldes primært den danske afgiftspolitik, der gør det mindre rentabelt at udnytte spildvarmen. Ifølge SKAT vil det til trods for afgifterne altid være rentabelt, men spørgsmålet står åbent. Elafgiften er især i fokus, da den har meget stor indflydelse på de årlige omkostninger man vil have i forbindelse med sit køleanlæg. Den skal betales, når man producerer varme - dvs. når man øger el-energiforbruget for at producere varme. I denne rapport fokuseres på kvaliteten af transkritiske CO 2 supermarkedskøleanlæg. Det er en forholdsvis ny teknologi, der bl.a. tilsigter at gøre varmegenvinding mere effektivt. Faktum er, at rigtigt meget varme smides ud, fordi det koster for mange penge at gøre varmen nyttig - selvom der måske ikke skal frygteligt meget ekstra energi til for at gøre det. Problemstillingen gribes an ved at lave en model, der kan beregne effektiviteten af køleanlægget, afhængigt af om man kun køler, om man udnytter overskudsvarmen eller om man producerer varme. Der udarbejdes herefter forskellige cases, behovssituationer, for at teste sammenhængen mellem effektivitet og energiforbrug, og de afgifter der skal betales. Kort sagt; teste om varmegenvinding kan betale sig. Flere spillere har betydning for, hvorvidt varmegenvinding kan - og skal kunne - betale sig. Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om at supermarkederne skal tjene penge, men også evt. varmegenvindings eller -produktions indflydelse på miljøet, samfunds- og statsøkonomien. Til trods for vores selvopfattelse som miljøforegangsland, har Danmark langt at nå inden for dette område, ifht. mange af de lande vi sammenligner os med. Det viser sig, at især egetforbrug af varmegenvinding, men også salg, sagtens kan betale sig, så længe man undgår at betale elafgift. Så på den måde har SKAT ret. Men på den anden side smides der stadig rigtig meget varme ud, hvis man kun udnytter overskudsvarmen - især fordi hovedmængden af overskudsvarmen kan vindes om sommeren. Konklusionen i denne rapport er, at det for alle parter er bedst, hvis meget mere af varmen udnyttes. Nedsættelse af elafgiften til kun at skulle betales af ekstraforbruget ville medføre mere varmegenvinding, og det vil således være en bedre handel for både miljø, supermarked, samfund og statskasse. Fjernes afgiften helt vil det være rigtigt godt for miljø, supermarkeds- og samfundsøkonomi. Og statskassens (SKAT’s) indtægtstab herved må for- ventes at være ganske beskedent, da den nuværende afgift effektivt afholder virksomheder fra at benytte teknologien og altså dermed alligevel ikke giver indtægter til statskassen.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 59+55
Fulltext
Original PDF Rapport.pdf (1.76 MB)
Original PDF Appendix.pdf (4.97 MB)
Admin Creation date: 2010-06-16    Update date: 2010-10-28    Source: dtu    ID: 263809    Original MXD