Beta 1


Title Konceptfornyelse af UNICEFs nødhjælpsemballage : med henblik på hjælpemidler til uddannelse
Author Almberg, Julie Feit (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Larsen, Jens Olsbjerg (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract Denne rapport beskriver og behandler potentielle anvendelsesmuligheder for konstruktivt genbrug af UNICEFs emballage til pakning af nødhjælp. Rapporten afspejler en proces, hvor kontakten til brugerne i form af børn i 3. verdenslande ikke har været mulig. Der er af den grund gjort brug af arenakonceptet. Arenaen består af de aktører, som gennem de enkelte processer har været relevante at kontakte og analysere direkte. UNICEFs nødhjælpsemballage er undersøgt systematisk, og der er i denne forbindelse foretaget en kortlægning af emballagens livscyklus, herunder en kortlægning af det eksisterende genbrug af emballagen hos modtagerlandet. Rapporten belyser endvidere betydning og konsekvens af nødhjælpstransportsystemets afhængighed af ISOstandarder. Koncepterne præsenteret i rapporten er udviklet med henblik på at kunne fungere som hjælpemidler til uddannelse af børn i 3. verdens lande samt ved midlertidige katastrofesituationer. Koncepternes egnethed i forhold til at opfylde ovenstående funktion er vurderet kvalitativt gennem en workshop. Som resultat af denne workshop valgte vi at fokusere på et designkonceptet kaldet Pupil’s Box, i form af en taburet til undervisningsbrug. Pupil's Box er designet og dimensioneret i forhold til funktion under transport samt under hensyntagen til elevens fysiologi. Pupil’s Box er udformet i en materialetype- og form, som sikrer, at den omdannede emballage efter endt anvendelse som taburet kan genbruges til isoleringsmateriale eller brændsel, således som det forekommer p.t..
Note Projektet er udført i samarbejde med UNICEF
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 74
Keywords nødhjælpsemballage; livscyklus; hjælpemiddel; uddannelse; konceptudvikling; UNICEF
Admin Creation date: 2010-06-24    Update date: 2010-08-24    Source: dtu    ID: 264079    Original MXD