Beta 1


Title Metodeudvikling af kantrutiner til klassificering af fisk - Et metodestudie med otolitter fra sild som eksempel
Author Wiemann, Mads Esholdt (National Institute of Aquatic Resources, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Ersbøll, Bjarne Kjær (DTU Data Analysis, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract Elliptik fourier er blevet brugt til at klassificere en række sild baseret på form analyse af silde otolitter. Der er udviklet to forskellige kantrutiner der er blevet sammenlignet med den eksisterende metode fra DTU,Aqua med hensyn til formen og klassifikationen. En baseret på chain code og en baseret på Active contour models.. Resultaterne viste at den mest præcise kant fås ved metoden fra ”DTU Aqua’. Metoden baseret på chain code gav ofte nogle meget præcise kanter som mindede noget om dem fra DTU Aqua, men kanten havde lidt større problemer end den eksisterende metode ved kanter med svag gradient. AC modellens var generelt god , men havde problemer pga. startgættet hvilket betød den ikke altid gav nogle helt præcise estimeringer af omridset.I klassifikationen blev succesraten bestemt til 50, 38 og 36 procent for metoden baseret på chain code, Active contour models, og DTU Aqua. Til sidst er der blevet sammenlignet klassifikationsraten for imellem højre og ventre otolitter. Resultaterne viste overodnet en succes rate på 38 og 36 procent og dermed meget ens. Det kunne yderligere ses at der med undtagelse af population 5 så var der de samme klassificeringstendenser for høre og venstre.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Series IMM-B.Sc.-2010-20
Fulltext
Original PDF bac10_20.pdf (5.68 MB)
Admin Creation date: 2010-06-25    Update date: 2010-09-22    Source: dtu    ID: 264117    Original MXD