Beta 1


Title Måling og modellering af carbon capture solventers egenskaber
Author Pedersen, Mikkel (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Thomsen, Kaj (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract Alkanolaminer kan anvendes ved carbondioxidabsorption fra kraftværksrøggas, i bestræbelsen på at forhindre udledning af carbondioxid til atmosfæren, af hensyn til den globale opvarmning. Til udviklingen af en termodynamisk model for carbondioksidabsorption er der ved dette projekt blevet målt frysepunkter for vandige opløsninger af alkanolaminerne monoethanolamin og methyl-diethanolamin. Frysepunkter for vandige opløsninger med blandinger af de to alkanolaminer er endvidere blevet målt. Det er blevet vist hvordan vandaktivitet bestemmes på baggrund af frysepunktsmålinger. Vandaktiviteterne blev anvendt til modellering af carbondiksid absorption systemet med solventer indeholdende monoethanolamin og methyl-diethanolamin. Til modellering blev anvendt den udvidede UNIQUAC termodynamiske model. På baggrund af målingerne blev to parametre bestemt til justering af modellen for carbondioksid absorption systemet. De to parametre var interaktionsparametre for henholdsvis vand og methyl-diethanolamin samt monoethanolamin og methyl-diethanolamin. Modelleringen viste sig ikke at kunne beskrive sammenhængen mellem sammensætninger af opløsninger og frysepunkter med god nøjagtighed. For en bedre beskrivelse af systemet bør samtlige parametre estimeres samtidig.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 71
Admin Creation date: 2010-07-06    Update date: 2010-07-06    Source: dtu    ID: 264772    Original MXD