Beta 1


Title Måling og modellering af vandaktivitet i opløsning af konserveringsmidler
Author Nielsen, Jan (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Thomsen, Kaj (CERE, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract I dette projekt arbejdes med 4 forskellige salte, NaCl, KCl, NaC2H3O2 og KC2H3O2. På disse salte foretages måling af deres frysepunktssænkning, på en allerede udviklet forsøgsopstilling på DTU kemiteknik. Disse målinger kan så bruges, til at beregne vandaktiviteten ved forskellige koncentrationer og sammensætninger af salte Den teoretisk baggrund for dette gennemgås. Frysepunkter varierer helt fra -2,467℃ til -13,186℃. På baggrund af disse målinger, blev vandaktiviteten bestemt for en lang række opløsninger. Disse blev benyttet, til at vurdere sammenhængen mellem koncentration af salt, type af salt og vandaktivitet. De blev også benyttet, sammen med data fra litteraturen, til at estimere parameter til en termodynamisk model, kaldet extended UNIQUAC. Denne model skulle så være i stand til, at reproducere experimentelle data, ud fra et sæt estimerede parametre. Det blev konstateret, alt vandaktiviteten afhænger både af type af salt, og af koncentrationen af salt, altså blev de kolligative egenskaber undersøgt. Derudover blev det undersøgt blandinger af salte for synergi mellem saltene, men der var ingen tydelig påviselig synergisk effekt. Endelig blev modellen extended UNIQUAC undersøgt og fundet i stand til at reproducere experimentelle data med stor præcision, ud fra et lille sæt af parametre.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 100
Fulltext
Original PDF bachelor_Jan_Nielsen.pdf (2.48 MB)
Admin Creation date: 2010-07-06    Update date: 2010-07-06    Source: dtu    ID: 264774    Original MXD