Beta 1


Title Thermodynamisk Modellering af CO2-Absorptionssystemer
Author Schmidt, Søren Dejgaard (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Wilbek, Frederik Mads Hallkvist (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Thomsen, Kaj (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract CO2 capture og storage (CCS) er en lovende, kortsigtet metode til at reducere emission af drivhusgassen CO2 til atmosfæren. For at optimerer processen er der behov for at man kan simulerer processen til dette kan UNIQUACmodellen benyttes. Denne rapport giver et hurtigt overblik over de eksisterende teknologier indefor CCS. Der beskrives hvordan man kan fjerne CO2 ved brug af diethanolamin (DEA). UNIQUAC-modellen gennemgaaes i deltaljer. Et frysepunktssænkningsforsøg er blevet udført. Det er herigennem undersøgt hvordan DEA p°avirker vandsfrysepunkt og dermed vandsaktivitet. Disse data er sammen med 656 VLE data blevet brugt til en parameterestimering, ved denne er der fundet r og q parametre for DEA samt interaktionsparametre u0ji og utji alle parametre til UNIQUAC-modellen. De enkelte speciers koncentrationer(molbrøker) i DEA - CO2 - H2O - systemet er forudset ved at brug af UNIQUAC-modellen. Alt i alt beskriver modellen med de estimerede parameter de eksperimenetelle data med god precission
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 100
Admin Creation date: 2010-07-13    Update date: 2010-07-13    Source: dtu    ID: 265079    Original MXD