Beta 1


Title Aktivitetskoefficientmodel for saltopløsninger : Udvikling af et nyt parametersæt for ammoniumionen til Extended UNIQUAC
Author Bisgaard, Thomas (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Kadhim, Adam Samir (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Thomsen, Kaj (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract Et af de store forskningsområder i kemisk og biokemisk industri er udvikling og anvendelse af termodynamiske modeller, som bl.a. omfatter elektrolytopløsninger. Denne type forskning er især betydelig for fagområder, der beskæftiger sig med saltproduktion, CO2-absorption af gasser, olieudvinding, o.l. På CERE (Center for Energy Ressources Engineering), Institut for Kemiteknik ved Danmarks Tekniske Universitet er en aktivitetskoefficientmodel for saltopløsninger udviklet. Modellen hedder Extended UNIQUAC og har vist sig for at være egnet til at beskrive faseforhold, vandaktiviteter og udfældning af salte med stor præcision. I dette bachelorprojekt er et parametersæt udviklet for ammoniumionen til Extended UNIQUAC. Dette er gjort ved at modellere binære og ternære undersystemer indeholdende ammoniumionen: NH4Cl–H2O og NH4Cl–X–H2O, X = { HCl, LiCl, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 }. NH4NO3–H2O og NH4NO3– Y –H2O, Y= { HNO3, NH4NO3, LiNO3, NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2, Mg(NO3)2 }. Det nye parametre gælder fra opløsningernes frysepunkt og op til 200 °C, og er bestemt ud fra eksperimentelle data publiceret i litteraturen samt et udført frysepunktssænkningseksperiment for undersystemet NH4Cl–CaCl2–H2O. I alt indgår 3746 eksperimentelle data, som alle eksisterer i en frit tilgængelig databank opbygget i CERE. Afhandlingen indeholder resultatet af en omfattende litteratursøgning, analyse af eksperimentelle data fra litteraturen, bestemmelse af modelparametre vha. eksisterende computerprogram og dokumentation af, at de fundne parametre kan gengive de eksperimentelle data.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 132
Fulltext
Original PDF Bachelors072213ogs072192_2010.pdf (4.06 MB)
Admin Creation date: 2010-07-13    Update date: 2010-07-13    Source: dtu    ID: 265083    Original MXD