Beta 1


Title Termodynamisk modellering af systemer med ammoniumioner
Author Derawi, Bilal (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Thomsen, Kaj (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2010
Abstract Dette afgangsprojekt omhandler termodynamisk modellering af vandige elektrolytopløsninger med ammoniumioner (NH4 +), ved hjælp af Extended UNIQUAC modellen. Extended UNIQUAC modellen er en termodynamisk aktivitetskoefficientmodel, der beskriver faseligevægte i elektrolytopløsninger. Et nyt sæt parametre for modellen er blevet bestemt for ammoniumionen gældende fra opløsningernes frysepunkt og op til 200 °C. Projektet er inddelt i fem kapitler, hvor kapitel 1 er en indledning til emnet elektrolytopløsninger samt vigtigheden og behovet for en termodynamisk beskrivelse af disse. I kapitel 2 beskrives og defineres termodynamiske begreber tilknyttet vandige elektrolytopløsninger. Ligeledes foretages en beskrivelse af Extended UNIQUAC modellen og kort en beskrivelse af alternative modeller der anvendes for saltopløsninger. Kapitel 3 omhandler estimering af parametre for Extended UNIQUAC modellen. Der foretages en beskrivelse af de eksperimentelle data, der er anvendt i estimeringsarbejdet, samt erhvervelse af data enten fra databanken eller litterære databaser i form af videnskabelige artikler. Ligeledes foretages en deskription af den anvendte software i forbindelse med estimeringen.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 70
Fulltext
Original PDF Diplomafgangsprojekt_Bilal.pdf (0.85 MB)
Admin Creation date: 2010-07-13    Update date: 2010-07-13    Source: dtu    ID: 265084    Original MXD