Beta 1


Title Måling og termodynamisk modellering af vandige eddikesyre-alkaliacetatblandinger
Author Hadi, Faten Nafe Abdil (CERE – Center for Energy Ressources Engineering, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Thomsen, Kaj (CERE – Center for Energy Ressources Engineering, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2010
Abstract Dette projekt omhandler måling af frysepunkt sænkning og pH for Eddikesyre, Kaliumacetat og Natriumacetat, samt termodynamiske modellering af vandige elektrolytopløsninger med CH3COO-, K+, Na+, ved hjælp af den udvidende UNIQUAC model. Modellen er en termodynamiske aktivitets koefficient model, der beskriver faseligevægt i elektrolytopløsninger. Rapporten består af en teoridel som omhandler baggrund af salte, termodynamiske egenskaber og termodynamiske modellering. Herefter opsamling af data for eddikesyre og alkaliacetat(Natriumacetat og Kaliumacetat). Rapporten indeholder også beskrivelse af det eksperimentale arbejde i form af frysepunktssænkninger og pH, hvorefter estimering af modelparametre og energi interaktionsparametre, ved brug af resultater af de opsamlede data og eksperimentalt arbejdet. Estimering er udført på baggrund af estimerings program. Herefter skal der findes en korrektionsled for pH, i forhold til de målte og beregnede data.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 63
Admin Creation date: 2010-09-02    Update date: 2010-09-02    Source: dtu    ID: 266397    Original MXD