Beta 1


Title Kuldioxid absorption ved hjælp af aminosyresaltopløsninger
Author Alamood, Hanaa Naji Abdulrazaq (CERE – Center for Energy Ressources Engineering, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Thomsen, Kaj (CERE – Center for Energy Ressources Engineering, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2010
Abstract Formålet med dette projekt er at undersøge fjernelse af kuldioxid fra røggas, ved absorption med speciel fokus på anvendelsen af kemisk absorptions teknologi (CO2 capture and storage), som kan benyttes i kraftværker. For at nå dette mål er der udført både teoretisk og eksperimentelt arbejde. Den teoretiske del starter med en kort introduktion om aminosyrer, drivhuseffekt og kuldioxids egenskaber. I rapporten bliver forskellige kuldioxid‐ fjernelses teknologier, som post‐combustion, pre‐combustion og Oxyfuel gennemgået. Post‐combustion er beskrevet med hovedvægt på kemisk absorption ved hjælp af aminosyresaltopløsninger. I rapporten præsenteres opløsningsmidlets egenskaber, reaktions mekanismer for absorptionsprocessen, kuldioxids opløselighed, Bjerrum diagram for de tre aminosyrer (glycin, taurin og glutaminsyre) og aminosyrers stabilitet, både ved høje temperaturer og under forhold, som er relevante for kuldioxid absorption, ved hjælp af aminosyresaltopløsning. I den praktiske del gennemgås apparatur (Celle reaktor med omrøring) og fremgangsmåder for absorption af kuldioxid ved en bestemt temperatur og bestemte koncentrationer, nemlig 25 °C og henholdsvis 1 og 7 molal. I rapporten indføres forsøgsdata og beregnede metoder for kuldioxid loading. Der beskrives detaljerede forsøgs data for 8 forsøg med henholdsvis tre aminosyrer, glycin, taurin og glutaminsyre. To forsøg for hver aminosyre ved 7 molal og to forsøg for 1 molal taurin.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 73
Admin Creation date: 2010-09-02    Update date: 2010-09-02    Source: dtu    ID: 266398    Original MXD