Beta 1


Title Lean-implementering i BK Medical
Author Thomsen, Catherine Berg
Supervisor Edwards, Kasper (Teknologi, Organisation og Arbejde, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract Dette bachelorprojekt er resultatet af en praktisk lean-­‐implementering. Projektet er udført ved DTU Management på Danmarks Tekniske Universitet og samarbejdsvirksomheden BK Medical. Baggrunden for udarbejdelsen af denne rapport er min teoretiske viden indenfor produktion, styring og ledelse samt virksomhedens ønske om et større fokus på forbedringer i produktionsområdet. Dette udføres ud fra lean-­‐begreber, der sætter fokus på flere mindre effektiviserings-­‐ og rationaliseringstiltag, som understøttet af kaizen tilsammen skaber en forbedringskultur. Formålet med projektet er, på baggrund af beskrivelse af en produktionsafdeling i BK Medical, at benytte relevante lean-­‐værktøjer til udarbejdning af forbedringsforslag og udvikle en forbedringskultur i afdelingen. Teoretiske begreber indenfor lean såsom flow, gennemløbstid, standardisering, systematisering, kaizen m.m. vil udgøre det primære fokus, mens forandringsledelsesteorier anvendes sekundært. Metoden til denne praktiske lean-­‐implementering vil i første fase være at udføre en detaljeret og objektivt beskrivelse af de indhentede observationer og empiri med fokus på eventuelle problemstillinger. Herefter følger en dybere analyse af situationen samt løsningsforslag i form af forbedringsmuligheder. Slutteligt præsenteres den praktiske implementering i afdelingen og de forventede/opnåede resultater analyseres og evalueres. Flere resultater af dette praktiske projekt er både synlige og dokumenterbare i produktionen, mens andre tiltag stadig er under praktisk udførelse. Det kan dog, ud fra den praktiske implementering, konstateres, at produktionsafdelingen har opnået klare resultater og fået et større fokus på lean-­‐værktøjer og forbedringskultur. Dette projekt underbygger specielt betydningen af lean-­‐implementeringen for produktionsvirksomheder, da projektet skitserer en række effektiviserings-­‐ og rationaliseringsgevinster. Ved ønske om større indsigt i praktisk lean-­‐implementering og inspiration til udførelsen af dette, kan denne rapport anbefales, da den sætter fokus på elementære effektiviserings faktorer og er udformet letforståelig.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 73
Fulltext
Original PDF Bachelorprojekt_s072376.pdf (5.74 MB)
Admin Creation date: 2011-01-25    Update date: 2011-06-22    Source: dtu    ID: 274430    Original MXD