Beta 1


Title Restaurering i danske vandløb : Effekt af udlagt gydegrus på bestanden af ørreder (Salmo trutta)
Author Mortensen, Anja Kragsig (Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2010
Note Vejledere: Erik Kristensen, Syddansk Universitet, Odense; Kim Aarestrup, DTU Aqua, Silkeborg og Peter Bønløkke Adamsen, Rambøll, Odense
Note Specialerapport, 2. udg.
Note English title: Restoration in Danish streams -the effect of deposited spawning gravel on the population of trout (Salmo trutta)
Imprint Syddansk Universitet : Odense
Pages 62 + bilag
Fulltext
Original PDF Anja_Kragsig_Mortensen_master_thesis.pdf (2.13 MB)
Admin Creation date: 2011-03-03    Update date: 2011-03-03    Source: dtu    ID: 275262    Original MXD