Beta 1


Title Retningslinier for livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer for emballager
Author Hjortbak, Grethe Føns
Supervisor Hauschild, Michael Zwicky (Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering, Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2001
Abstract Fordele og ulemper ved marginaldata og gennemsnitsdata diskuteres. Der gives ingen generel anbefaling af, om marginaldata er bedre end gennemsnitsdata eller omvendt. Konklusionen er, at anbefalingen afhænger af formålet med livscyklusvurderingen. Der opstilles retningslinier for livscyklusvurderinger af emballage. Retningslinierne omhandler afgrænsning, allokering, nøgledata og datakilder. For allokering anbefales det at benytte metoden udviklet i forbindelse med UMIP-metoden. Med hensyn til datakilder konkluderes det, at mange af dataene i UMIP-databasen er forældede. Rapporten indeholder en gennemgang af ISOs standarder på miljødeklarationsområdet og den tekniske standard, der er for miljøvaredeklarationer. Det svenske og norske system for miljøvaredeklarationer gennemgås og kommenteres. Det svenske er kendetegnet ved at være grundigt og velfungerende, mens Norge er gået i gang uden at have et færdigt koncept klart. Der er p.t. flere forslag til et dansk system, som sandsynligvis ender med at ligge tæt op ad det svenske. I udarbejdelsen af retningslinier for miljøvaredeklarationer på emballageområdet er der set på kravene til de svenske og norske miljøvaredeklarationer. Forslaget har mange ligheder med det svenske, mens de norske har alt for mange parametre med. Det anbefales, at en miljøvaredeklaration har følgende indhold: Producent/forhandler, produkt, afgrænsning af livscyklusvurdering, miljøbelastning pr. funktionel enhed og supplerende oplysninger. Retningslinerne for henholdsvis livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer er efterprøvet på et genbrugsplastbæger. Miljøvaredeklarationer er kommet for at blive, men vejen til udbredelse er ikke uden forhindringer.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 94
Fulltext
Original PDF Hovedrapporten_prn.pdf (0.33 MB)
Admin Creation date: 2011-03-30    Update date: 2011-03-30    Source: dtu    ID: 275800    Original MXD