Beta 1


Title Kravspecifikation for dokumentationsværktøj til produktmodellering
Author Pape, Simon
Supervisor Hvam, Lars (Operations Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Riis, Jesper (Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2002
Abstract Denne rapport er resultatet af et halvårigt eksamensprojekt, udført ved Institut for Produktion og Ledelse (IPL) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i perioden 1/3 - 15/10 2002. Projektet udgør afslutningen på civilingeniørstudiet og er udført under vejledning af lektor Lars Hvam og ph.d.-studerende Jesper Riis. Projektets formål er at få afdækket og speciceret kravene for et dokumentationsv ærktøj til produktmodellering og bunder i en frustration over arbejdsbyrden forbundet med manuel opbygning og vedligeholdelse af dokumentationen i forbindelse med arbejdet med produktmodeller. I den empiriske del af projektet har jeg samarbejdet med re virksomheder: APC Denmark A/S, GEA Niro A/S, F.L. Smidth A/S og Vitral A/S, der alle har bidraget konstruktivt med holdninger til projektet. Resultatet er ud over en kravspecikation for et dokumentationsværktøj et oplæg til, hvordan dokumentationsv ærktøjet kan udvikles, samt en idé til en mulig projektorganisation. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til mine vejledere, Lars Hvam og Jesper Riis, for deres vejledning og inspiration. Især en stor tak til Jesper Riis for hans store engagement og mange konstruktive forslag samt tålmodige gennemlæsning af rapporten. En stor tak skal også lyde til medarbejderne i de re virksomheder for deres interesse og engagement i projektet. Især vil jeg rette en tak til Mikkel Dalgas fra APC Denmark A/S, Søren Poulsen fra F.L. Smidth A/S og Aage Wind fra Vitral A/S. Herudover også en stor tak til ph.d.-studerende Martin Malis og Benjamin Loer Hansen for deres interesse og konstruktive indspark til projektet. Slutteligt skal lyde en stor tak til Sara Aabolt Christensen for utrættelig korrekturl æsning, og til Henrik Jørgensen, Martin Harss, Jørgen Lindegaard Pedersen og Kasper Edwards for deres store bidrag til det sociale liv på instituttet især gennem de altid livlige frokostdebatter og kaepauser.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 176
Fulltext
Original PDF IPL_128_02_komplet_printer.pdf (3.84 MB)
Admin Creation date: 2011-03-30    Update date: 2011-03-30    Source: dtu    ID: 275806    Original MXD