Beta 1


Title Effekt af mikrostruktur på metal dusting
Author Bundgaard, Christian
Supervisor Somers, Marcel A. J. (Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Emborg, Kristian (Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2002
Abstract Resume Dette projekt handler om højtemperatur korrosions fænomenet metal dusting. Formålet med dette projekt har været at kunne producere metal dusting i en forsøgsopstilling. Og dernæst undersøge mikrostrukturens indflydelse på metal dusting angrebets karakter og omfang. Herunder undersøge virkningen af forskellige kornstørrelser og overfladebehandling. Der er foretaget forsøg i en prøveopstilling ved 508 og 631C med alloy 800H, stål 304 og armco jern. Der er anvendt korte og lange forsøgstider. Og kombinationer af kulaktivitet fra 58,9 til 1,7, samt iltaktiviteter fra 8*10-28 til 2*10-23 bar. Den lineære gashastighed er varieret fra 2,0 til 8,5 mm/sek. Det er ikke lykkedes at frembringe metal dusting. Der er foretaget beregninger af Reynolds’ tal der viser, at der er tale om klar laminar strømning. Hvilket der vil blive ved med at være op til en lineær gashastighed på 5,13 m/sek. Der er foretaget beregninger af metal-karbid-oxid diagrammer med henblik på at undersøge hvilke forbindelser der kan forventes at dannes. Resultater af forsøg og efterfølgende XRD analyse har givet resultater der ikke er i overensstemmelse med de beregnede metal-karbid-oxid diagrammer. Hvilket kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der rent faktisk er den tilsigtede atmosfære i prøveoopstillingen. Og om voldsom kulophobning på prøver ændrer atmosfæren lokalt. Der har været problemer med kuludfældning på de i forbindelse med opstillingen hidtidige anvendte prøveholdere. Det har været forsøgt at afhjælpe problemet med kobberbelægninger eller kobberstænger. Disse har vist sig uegnet ved de atmosfærer og temperaturer der har været anvendt i dette projekt. En prøveholder af kvarts har vist sig meget velegnet.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 35
Fulltext
Derived PDF Rapport.pdf (1.06 MB)
Original word document Rapport.doc (1.74 MB)
Admin Creation date: 2011-03-30    Update date: 2011-03-30    Source: dtu    ID: 275807    Original MXD