Beta 1


Title Interface - enabling user control over electrical vehicle charging
Author Singla, Ketan
Supervisor Poulsen, Bjarne (Software Engineering, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2011
Abstract Electric vehicles (EV’s) are yet to be seen as a serious “green” alternative to traditional gasoline vehicles for a number of reasons. One of the main issues is the limited range of the batteries due to their low capacity. The issue is being addressed at several levels as there is research regarding increased battery capacity at several universities and companies. However until larger batteries are available an alternative has to be provided. The company Better Place is building battery replacement stations so that users can replace their empty battery with a fully charged in less than 5 minutes. Others leave the management and charging of batteries entirely to the user. A different option is to actively involve users in the charging process by letting them interact directly with the virtual power plant(VPP’s). The concept of user communication with VPP’s therefore needs to be studied and analyzed thoroughly to define the success indicators for interfaces. This thesis analyzes and presents interfaces to use with EDISON VPP’s (EVPP’s). EDISON is an international research project where opportunities and challenges of integrating EV’s into the existing power grid are conducted. The need of the user and their active involvement in the charging process is the focal point in the development of the interfaces. Successful interface techniques are therefore analyzed along with current trends in the EV field. Prototype interfaces are designed, implemented and tested based on the findings in the analysis. A number of scenarios are listed in use case form and are be used throughout the project. The scenarios represent the most important functions that the system should support. A study of the power market is also included. EV’s are generally seen as more environment friendly and understanding how electricity is produced, the role of key players, how they interact and how trading is conducted is important when providing interfaces for EV users.
Abstract Elbiler bliver af mange årsager ikke betragtet som et seriøst “grønt” alternativ til traditionelle benzindrevne køretøjer. Dette skyldes især den begrænsede rækkevidde af batterierne på grund af deres lave kapacitet. Problemet forsøges løst på flere niveauer, da der er forskning om øget batterikapacitet på flere universiteter og virksomheder. Indtil at større batterier og mere effektive batterier opfindes, skal man finde en løsning. Virksomheden Better Place har valgt at bygge batteriskift stationer, s°a brugerne kan udskifte deres tomme batteri med et fuldt opladt på mindre end 5 minutter. Andre overlader planlægningen og opladning af batterier til brugeren. En tredje mulighed er at aktivt inddrage brugerne i opladningen ved at lade dem interagere direkte med virtuelle kraftværk (VPPs). Bruger kommunikation med VPPs skal derfor undersøges og analyseres nærmere for at kunne definere succes kriterierne for brugergrænseflader. Denne afhandling analyserer og præsenterer grænseflader der kobles direkte EDISON VPPs (EVPPs). EDISON er et internationalt forskningsprojekt, hvor udfordringerne og mulighederne ved at integrere elbiler ind i det eksisterende el net undersøges. Brugernes behov og deres aktive deltagelse i opladningsprocessen er omdrejningspunktet i udviklingen af grænsefladerne. Succesfulde grænseflade teknikker er derfor analyseret, samt tendenser indenfor elbil området. Prototype grænseflader er designet, implementeret og testet p°a baggrund af resultaterne i analysen. En række scenarier er opstillet i use case form og anvendes i hele projektet. Scenarierne repræsenterer de vigtigste funktioner systemet skal understøtte. En undersøgelse af el markedet er også foretaget. Elbiler opfattes generelt som miljøvenlige og det er derfor vigtig at forst°a hvordan elektricitet produceres. Centrale aktører, hvordan de interagerer og hvordan handel foregår er beskrevet, da det er vigtigt at forstå markedet når der skal udvikles grænseflader for elbil ejere.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Series IMM-M.Sc.-2011-25
Fulltext
Original PDF ep11_25.pdf (6.10 MB)
Admin Creation date: 2011-05-02    Update date: 2011-05-02    Source: dtu    ID: 276455    Original MXD