Beta 1


Title Selvhjælp til personer med handikap indenfor rosport
Author Larsen, Charlotte Kjersgaard (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Jensen, Lene Kongstedt (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Brodersen, Søsser (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2011
Abstract Baggrunden for dette projekt, er et projektoplæg fra vejleder Søsser Brodsersen, hvor kontakten til Holte Roklub er sket via DTU Match – Brugerdreven innovation. Formålet med projektet har været at opnå selvhjælp til personer med handikap indenfor rosport, ved at forbedre de fysiske rammer der er i klubbens rum. Projektet blev indledt med, at vi søgte informationer dels om roning, men også i høj grad handikapidræt. I rapportens første del anvendtes etnografiske tilgang til at opnå en nuanceret brugerforståelse, for at kunne identificere de mest relevante problematikker og efterfølgende tilpasse den endelige løsning på en sådan måde, at den imødekommer brugernes krav. Den første del af rapporten, som indeholder analysen, slutter af med at redegøre for to forskellige problemstillinger. Gennem hele projektet har der været brugerinvolvering, helt fra første fase igennem både interviews og milepælsmøder, hvor der har været forskellige workshops. For projektet har dette betydet, at vi har fået tilbagemeldinger fra vores brugergruppe på de afgrænsninger, vi har foretaget undervejs. I projektets anden fase, syntesefasen, har vi nøje udvalgt den endelige problematik, som er: Håndtering af kajak fra hylde til vand. Til at finde løsninger på denne problematik har vi udfoldet løsningsrummet igennem både kreative og systematiske idegenereringsmetoder. Heraf har vi opnået syv koncepter, der i seks trin løser problematikken med håndtering. Ved en workshop med brugergruppen fik vi vurderet realismen i de syv koncepter, og fik redegjort for, hvad der ville være den oplagte løsning for dem. Dette sammenholdt med vores vurdering, dannede bund for en endelig løsning sammensat af delløsninger fra de syv koncepter I rapportens tredje og sidste del, detaljeringen, fastlægges hvad der i den endelige løsning skal detaljeres. Vores principløsning, El Toro, er en kajakvogn, der kan transportere både én person samt en kajak. Den endelige løsning er en principløsning, hvor vi har fokuseret på den del, der assisterer en person, når denne skal tage en kajak op/ned fra en hylde. Det er igennem denne sidste del af rapporten blevet sandsynliggjort, at El Toro som principløsning vil opfylde, at personer der er benamputeret, selvhjulpent kan håndtere kajakken fra han/hun tager den ned fra hylden og til han/hun efter roturen igen ligger den op på hylden. Vi ser gode udbredelsesmuligheder for El Toro, til andre klubber og med udbredelse til andre brugergrupper, som fx ældre.
Abstract The background of this project originally stems from co counsellor Søsser Brodersen, whom have a contact at Holte Roklub, gained through DTU Match – User-driven innovation. The main goal is to improve self-aided rowing capabilities for the physically disabled. Focusing on better tools and their implementation at the clubhouse. Initially using ethnographic research to gain insight into the world of rowing and sports for the physically disabled. We acquired an understanding of the various problems the users would be confronted with, on a daily basis. Leading us to identify the most relevant problems, and hereby outlining the scope of our final product. A product containing needs and demands in compliance with those of our users. The first part of the report contains the analysis, narrowing the scope of our final project to two very specific areas of focus. From the beginning, working from interviews through sessions and workshops with the user-group the entire process and development has been based upon user-involvement, clarifying the necessity of this project and validating our scope even further. The final problem was carefully chosen throughout the second phase, the synthesis. Focusing on the problem of handling a kayak from shelf to water. Through creative and systematic methods the design team has developed a solution frame, with seven different concepts. Each concept containing a six-step solution to the from shelf to water problems. Through a user-group workshop our team made some important and invaluable observations with regards to a realistic solution. Taking this into consideration a primary solution was chosen. Comparing user-group feedback with results and assessments from the workshop, several parts from the seven concepts was gathered into one final solution. The third – and last – part of the report presents the detailed final solution, El Toro. A wagon able to transport a human and his or her kayak. The final solution is a principle-solution, with the focus being the mechanism able to assist the disabled on the trip from shelf to water and back again. In the final part of the report, El Toro's viability to make the physically disabled members at Holte Roklub self-sufficient in their handling of kayaks is also shown. The design team reckons that El Toro could have a great impact on the everyday life throughout other clubs in the rowing community. Useable not only to the leg-amputated members, El Toro could prove very helpful to e.g. elderly.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 84
Keywords Brugerinvolvering, participatory design, handikapidræt, handikapkajakroning, SCOT, idegenerering.; user-involvement, participatory design, physical education for disabled, rowing, SCOT, idea generation.
Admin Creation date: 2011-06-18    Update date: 2011-08-15    Source: dtu    ID: 277599    Original MXD