Beta 1


Title Konceptfornyelse af UNICEFs vaccinetransport og -distribution
Author Johannessen, Christian Hermann Palm (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Anthonisen, Niels (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2011
Abstract Konceptfornyelse af UNICEFs vaccinetransport og distribution giver først en analyse af de problemstillinger, der er ved det nuværende vaccinetransport og –distributionssystem. Analysen viser, at mange af problemstillingerne især er forbundet med overdragelsen af vaccinerne fra international til national transport og i de forskellige syn, der er på den kølekasse, vaccinerne bliver transporteret i. Analysen leder op til en konceptudvikling på denne kølekasse og det system, den indgår i. Konceptudviklingen er i høj grad baseret på inddragelsen af relevante medarbejdere fra blandt andet UNICEF Supply Division og WHO gennem workshops, interviews og møder. Dette resulterede i et forslag til et koncept med fokus på en øget informationsdeling mellem de internationale og nationale interessenter, en simplificering af transportkæden og en større brug af den eksisterende hætteglasløsning kaldet Dropper. Det samlede konceptforslags relevans for dets brugere bliver derefter valideret, igen gennem inddragelsen af relevante medarbejdere fra UNICEF. Til sidst bliver det redegjort for projektforløbets rolle som en mulig værktøjskasse til brug af UNICEF fremover.
Abstract Rethinking and designing UNICEF’s transportation and distribution of vaccines starts with giving an analysis of the issues related to the current vaccine transportation and distribution system. The analysis shows that many of the issues are connected to the conveyance of the vaccines from the international to the national level of transportation, and in the different ways of looking at the expanded polystyrene box that is used for transporting the vaccines. The analysis leads to a concept development of this polystyrene box and the system it is part of. The concept development is in a high degree based on an involvement of relevant employees from UNICEF and WHO among others through workshops, interviews and meetings. This concept development leads to a proposal of a concept with focus on a higher level of information sharing between the international and the national stakeholders, a simplification of the transportation chain and a higher use of the already existing vial solution referred to as Dropper. The relevance of the concept suggestion as a whole for its users is validated again through involvement of relevant employees from UNICEF. In the end there is accounted for how the project process can be used as a toolbox by UNICEF henceforth.
Note Bachelorprojektet er udført i samarbejde med UNICEF, ved Dmitri Davydov.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 115
Keywords Vaccine, distribution, grænsefladeforståelse, reframing, participatory design, workshops, designspil; Vaccine, distribution, interstice, reframing, participatory design, workshops, design game
Admin Creation date: 2011-06-18    Update date: 2011-10-20    Source: dtu    ID: 277605    Original MXD