Beta 1


Title Emotion Driven Design of Mobility Aid for Elderly People
Author Lehn Andersen, Casper (Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Pusa Gudmundsson, Hjalte (Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Achiche, Sofiane (Engineering Design and Product Development, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract Udviklingen af hjælpemidler til svagtgående ældre, har en stor betydning for deres muligheder i hverdagen. Rollatoren er et produkt mange ældre har gavn af, men har negative associationer til og opfatter stigmatiserende. Dette er en barriere for accepten og beslutningen om anskaffelsen. Nærværende rapport er en præsentation af et produktudviklingsforløb med ”Emotion-Driven Design of Mobility Aid for Elderly People” som tema. Inden for tematikkens rammer, anvendes Kansei Engineering tilgangen til at re-designe en rollator, med henblik på at forbedre dets følelsesmæssige udtryk. Med udgangspunkt i et computerprogram (PrEmo) til dataindsamling, udviklet af P.M.A. Desmet, er fremgangsmåden tilpasset og følelsesmæssige indtryk fra eksisterende rollatorer, kortlagt og vurderet. Resultaterne er oversat til retningslinjer for konceptet, der blev evalueret og resultaterne og forløbet diskuteret. Konklusionen er at segmentet af ældre er en udfordrende brugergruppe, hvilket specielt gør sig gældende med Design for Emotion tilgangen. Dette til trods, er det lykkedes at udarbejde et koncept med et forbedret emotionelt udtryk, i forhold til de eksisterende produkter.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 50
Admin Creation date: 2011-06-21    Update date: 2011-08-22    Source: dtu    ID: 277709    Original MXD