Beta 1


Title Modeling of Hadsund biomass gasification plant : Udvikling af grafisk brugerflade
Author Klein, Robert
Bennov, Lars
Supervisor Elmegaard, Brian (Termiske Energisystemer, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Ahrenfeldt, Jesper (Afdelingen for Biosystemer, Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract I denne rapport dokumneteres arbejdet med modellering af biomasseforgasseren i Hadsund og udvikling af en dertilhørende brugerflade. Der præsenteres først et litteraturstudie i forgasning, tørring og pyrolyse som danner grundlag for den senere modellering. Efterfølgende gennemgås udvælgelsesprocessen for program til en grafisk brugerflade, herunder hvilke muligheder der var til stede og det kriterier som ligger til grund for det endelige valg af DNA som modelleringsprogram og Excel som brugerflade- og databehandlingsprogram. Opbygningen af den termodynamiske model præsenteres og beskrives, samt hvorledes interaktionen mellem modellerings- og brugerfladeprogram er udviklet og fungerer. Der foretages en validering af den udviklede DNA model i forhold til en tidligere udviklet EES model og forsøgsdata fra en testkørsel med Hadsund forgasseren. Den endelige program består af to brugerflader til input og et til output. Den første brugerflade er til indtastning af testdata, hvorefter brugeren får informationer om komponenterne i anlægget. Den anden bruges til simulering af forskellige procesparametre som fastsættes af brugen. Opgaven afrundes med simuleringer af relevante paramtre vha. de i projektet udviklede modeller. Der foretages exergianalyse på de vigtigste varmevekslere for at opnå en forståelse for hvor der plads til forbedringsmuligheder.
Abstract In this report the work of modeling the Hadsund Biomass Gasification plant and the development of an appertaining graphical userinterface is substantiated. First, a litterature study of the fundamentals of gasification, drying and pyrolysis is presented, which form the basis of the later modeling. Subsequently, the report will go through the process of selecting a program for the graphical userinterface, including which options there were, and the criterias underlying the final choice of DNA as the modeling program and Excel as the graphical userinterface. The structure of the thermodynamic model is presented and described, as well as how the interaction between modeling- and userinterface program is developed. There will be carried out a validation of the developed DNA model compared to an older EES model, and data from testruns of the Hadsund gasifier. The final program consists of two graphical userinterfaces for input and a single one for output. The first userinterface is used for entering testdata, after which information concerning the plant will be provided for the user. The second userinterface is used to simulate various prosess parameters which are specified by the user. The report is brought to a closure with simulations of relavent parameters by means of the developed DNA models. An exergetic analysis will be performed on the most important heatexchangers in the system, to create an understanding of were to improve the plant.
Imprint DTU Mekanik : Kgs.Lyngby
Fulltext
Original PDF Modellering_af_Hadsund_biomasseforgasseren.pdf (2.02 MB)
Admin Creation date: 2011-06-28    Update date: 2011-06-28    Source: dtu    ID: 277934    Original MXD