Beta 1


Title Bestandsstørrelse og gydeoverlevelse hos atlantisk laks (Salmo salar L.) i Storå
Author Lindvig, Daniel (Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2011
Note Ekstern vejleder: Niels Jepsen (DTU Aqua, Silkeborg) Intern vejleder: Jens Tang Christensen (Afd. for Marin Økologi, Aarhus Universitet)
Imprint Aarhus Universitet og DTU Aqua : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 99
Admin Creation date: 2012-01-31    Update date: 2012-01-31    Source: dtu    ID: 317687    Original MXD