Beta 1


Title Wave Propagation in Systems with Alternating Linear and Nonlinear Layers
Author Arnbak, Harald Christian
Supervisor Christiansen, Peter Leth (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract The goal of this thesis, is to find the transmission for a delta prime shaped potential with Kerr nonlinearity. First, where necessary, Dirac's delta function and its derivatives are regularized with rectangular approximations, and the linear Schroedinger equation is solved. Then the corresponding Schroedinger equation with Kerr nonlinearity is introduced and investigated. Resume på dansk: Målet er at finde transmissionen for en delta mærke formet potentiale med Kerr ikke-lineæritet. Først er Dirac's delta funktion og dens afledede om nødvendigt regulariseret ved hjælp af rektangulære approksimationer og Schroedinger ligningen er løst. S å bliver den korresponderende Schroedinger ligning med Kerr ulineæritet introduceret og undersøgt.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords Dirac's Delta Function and its Derivatives; Linear Approximations; Nonlinear Schroedinger Equation
Fulltext
Original PDF imm2550.pdf (0.59 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-20    Source: dtu    ID: 58599    Original MXD