Beta 1


Title On-chip netværk med prioriterede trafikklasser
Author Christensen, Thomas
Supervisor Sparsø, Jens (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract I denne opgave beskrives konstruktionen af et netværk til brug i forbindelse med on-chip systemer. Netværket opbygges som et todimensionelt gitter, hvor knuderne transmitterer data ved asynkron kommunikation. Det beskrevne netværk er ikke afhængigt af global synkronisering, og således velegnet til opbygning af GALS (Globalt Asynkront Lokalt Synkront) systemer. Netværkets knuder udgøres af switche, der gør det er muligt at reservere og prioritere trafik. I fraværet af en fælles global tidsforståelse baseres reservationer i netværket på en tilnærmet form for time-division-multiplexing . Der udføres analyse af latensforholdene for de forskellige trafikklasser. Denne sammenholdes med resultater af simuleringer med forskelligt omfang af baggrundstrafik. Yderligere gives en vurdering af ressourceforbruget ved implementering af netværket, med hensyn til såvel areal- som energiforbrug.
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords Network-on-chip; NoC; SoC; system-on-chip; reservation; bandwidth; latency; asynchronous design; Quality-of-service; QoS
Fulltext
Original Postscript imm2503.ps (4.18 MB)
Derived PDF imm2503.pdf (0.46 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-20    Source: dtu    ID: 58605    Original MXD