Beta 1


Title Kryptografisk adgangskontrol i peer-to-peer netværk
Author Hjalvig, Søren
Kampfeldt, Jesper (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract I dette eksamensprojekt er mulighederne for at indføre læse- og skriverettigheder, samt konfidentialitet, integritet og autentifikation i peer-to-peer fildelings netværk blevet undersøgt. Der er blevet udviklet en sikkerhedsmodel baseret på kryptografisk adgangskontrol, og denne er analyseret. På baggrund af analysen er der udarbejdet et design for et fildelingsnetværk med de ønskede egenskaber. Endelig er der blevet udviklet en prototype, der implementerer det foreslåede design. En gennemført funktionel test viser, at den udviklede prototype fungerer efter hensigten. Den udviklede sikkerhedsmodel er bygget op omkring nøglesæt og nøgleringe. Alle filer, nøgleringe og brugere i systemet repræsenteres ved individuelle nøglesæt. Et nøglesæt indeholder tre nøgler: En offentlig, en symmetrisk og en privat, hvor den offentlige og den private nøgle udgør et asymmetrisk nøglepar. Nøglerne giver mulighed for tre niveauer af rettigheder: integritet, læserettigheder og skriverettigheder. Sikkerhedsmodellen er ganske fleksibel, idet den kan benyttes både i RBAC- miljøer og i almindelige DAC-miljøer. Endelig kan den udviklede sikkerhedsmodel benyttes i forbindelse med PKI. Analysen af mulige trusler viser, at modellen giver god sikkerhed med hensyn til sikring af konfidentialitet og integritet. Men at der mangler beskyttelse mod trafikanalyse og oversvømmelsesangreb.
Note Supervised by Assoc. Prof. Christian D. Jensen
Keywords Kryptografi; kryptografisk adgangskontrol; peer-to-peer; datasikkerhed; rettigheder; distribuerede systemer; distribution af kryptografiske nøgler
Fulltext
Original Postscript imm2897.ps (3.79 MB)
Derived PDF imm2897.pdf (0.81 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2009-08-25    Source: dtu    ID: 58620    Original MXD