Beta 1


Title Teoribaseret udvikling af pålidelige webbaserede systemer
Author Jensen, Tue Bacher
Tolstrup, Terkel Kristian (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Der findes allerede mange webbaserede systemer på Internettet. På trods af dette, eksisterer der ikke en udbredt metode til udvikling af webbaserede systemer, der kan hjælpe en udvikler til at producere pålidelige systemer, som det f.eks. er tilfældet ved konstruktion af oversættere. Med pålidelige systemer, menes systemer der garanterer browsersikre sider, navigationssikkerhed mv. Vi giver en faseopdelt metode til konstruktion af pålidelige webbaserede systemer, herunder udvikling af begrebsdannelser, teorier og værktøjer. Under projektet har vi blandt andet udviklet en måde at formalisere brugerens interaktion med systemet. Der gives værktøjer der tillader hurtig udvikling, vedligeholdelse og dokumentation af pålidelige systemer. Metoden sikrer en stærk opdeling af funktionalitet, navigation og layout der tillader separat test. In English: There are already many web based systems on the Internet. In spite of this there does not exist a widespread method for developing web based systems that will aid a developer create reliable systems, like it is the case e.g. for construction of compilers. By reliable systems is meant systems guaranteeing browsersafe pages, navigationsafety etc. We present a step by step method for construction of reliable web based systems, including development of concept, theories and tools. During this project we have among other developed a way of formalizing the user interactions with the system. There will be presented tools allowing a fast development, maintenance and documentation of reliable systems. The method guarantee a strong separation of functionality, navigation and layout this allow separate testing.
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords webbaseret system; udviklingsmetode; værktøjsbaseret|udvikling; funktionssignaturer; database modellering,|navigationsdiagram; kodegenerering.
Fulltext
Original Postscript imm1951.ps (0.71 MB)
Derived PDF imm1951.pdf (0.54 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-20    Source: dtu    ID: 58626    Original MXD