Beta 1


Title eFuture - Kubebaseret ad hoc rapportering fra SQL databaser
Author Mønsted, Henrik
Supervisor Hansen, Michael Reichhardt (Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Ideen bag ad hoc rapportering er at lade brugere, som ikke har kendskab til den underliggende databases teknologi og struktur, opstille deres egne rapporter som et alternativ til prædefinerede rapporter. Således bliver brugerne bedre i stand til at træffe forretningsmæssige beslutninger. Ad hoc rapportering består af tre overordnede faser: forespørgsel/dataudtrækning, formatering og præsentation af resultaterne, og analyse af resultaterne. I stedet for at præsentere resultaterne i en færdig rapport kan multidimensionale kuber benyttes til simpel analyse ved at lade brugeren foretage såkaldte drill down-operationer på kubens data. I projektet undersøges, hvordan grafteori kan anvendes til at modellere tabeller og relationer i databasen, og hvordan grafalgoritmer kan benyttes ved dataudtrækningen. Projektmålet er at designe og implementere en webbaseret prototype af ad hoc værktøjet, som indeholder de tre faser i ad hoc processen, og præsentere resultatet af forespørgslen i et kube interface. Jeg udvikler en prototype, som benytter et XML metadata-lag til at præsentere brugeren for et forretningsorienteret syn på den fysiske databasestruktur. Udviklingsplatformen er Microsoft .NET framework, og det implementerede software bliver afprøvet ved at integrere det til et eksisterende tidsregistreringssystem. Integrationen viser os, at prototypen fungerer godt, og produktet er et simpelt og stærkt alternativ til de eksisterende business intelligence-værktøjer. På baggrund af disse resultater konkluderer jeg, at den valgte metode er en effektiv måde at opnå ad hoc rapporterings funktionalitet på. Projektet er udført i samarbejde med Novo Nordisk IT A/S.
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords Ad hoc rapportering; databaser; grafteori; grafalgoritmer; business intelligence; multidimensionale kuber; Drill down; Microsoft .NET framework; webbaseret prototype; XML metadata-lag.
Fulltext
Original PDF imm2862.pdf (4.07 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-20    Source: dtu    ID: 58644    Original MXD