Beta 1


Title Fremstilling af superledende tapes med høj pulverdensitet og karakterisering af BSCCO-pulver
Author Pedersen, Torben
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2001
Abstract Fremstilling af superledende tapes er en ny lovende teknologi. Ved fremstillingsprocessen, som består af mere end 350 operationer, fyldes et rundt sølvrør med et keramisk pulver baseret på kobberoxid-forbindelser. Pulveret er før fyldningen formet til en pulverbar ved en proces kaldet CIP, som betyder Cold Isostatic Pressing. Herefter trækkes sølvrøret, ved adskillige trækninger, ned i diameter, herved dannes en singlefilamentwire. Singlefilamentwiren deles i passende længder og pakkes i et nyt sølvrør. Derefter gentages trækningen. Efter trækningen benævnes det multifilamentwire. Multifilamentwiren fladvalses og varmebehandles. Efter fladvalsning bruges betegnelsen tape. Ved varmebehandlingen dannes en fase ved i pulveret som bliver superledende ved nedkøling med flydende kvælstof ved 77 K svarende til minus 196 Celsius. Tapens kvalitet er karakteriseret ved forskellige parameter, hvor den vigtigste er J e, som er tapens evne til at lede elektrisk strøm gennem tværsnittet og måles i enheden [ KA / cm 2 ]. Je står for engineering strøm tæthed og er den egentlige konkurrence parameter fordi det er ønskeligt at den færdige tape har så små dimensioner som muligt. I dette arbejde, som er udført i tæt samarbejde med industrivirksomheden Nordic Superconductor Technologies A/S, er nogle få procesparametre undersøgt. Målet med arbejdet er at øge pulverdensiteten i den færdige tape og omfatter: • Geometriske variationer i pulver barene opstået ved CIP, har betydning for produktionsresultatet. Analyse af singlefilamentproduktionen, viser at pulverbarenes facon har stor indflydelse på tværsnittet og godstykkelsen i singlefilamentet. • Mekanisk testning af keramisk pulver. Gennem tre test afdækkes punkter og de er tilpasset pulverets flydeflade beskrevet ved Drucker-Prager/cap flydemodel. En ny test, kaldet PFD-test som står for Powder in Flexible Die, som giver flydepunkter i fladvalsezonen er etableret. Fladvalsezonen er utilstrækkeligt beskrevet af Drucker-Prager/cap flydemodel. Resultatet af de første PFD-test har været lovende og har givet punkter i fladvalsezonen. • Cross-shear valsning af superledende tapes. Cross-shear valsning er ikke tidligere afprøvet som valseproces. De første resultater tyder på at densiteten kan øges ved denne valsemetode, samt at den giver hurtigere reaktion ved varmebehandlingerne. • Valsning med kontrollerede tøjningsforhold b /  t med tyrkerhovedvalse. Forsøget blev ikke fuldført. De opnåede resultater viser at tøjningsforholdet skal være mindre end 0,25.
Imprint IPL
Pages 175
Keywords Materials technology; Superled; MM01.56
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 62811    Original MXD