Beta 1


Title Udvikling af virksomhedens forsyningssystem - et studie af leverandørsamarbejde og leverandørstyret logistik
Author Bjergelund, Kim
Jans, Peter Uffe
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2002
Abstract Som følge af skærpede konkurrencevilkår har mange industrielle virksomheder i de senere år ændret produktionsstrategi fra 100% egenproduktion til udpræget brug af outsourcing. Men distributionen af produktionsopgaver til specialiserede leverandører har kompliceret forsyningsopgaven, hvorfor der er kommet fokus på samarbejdet mellem virksomhedens og dens leverandører. I rapporten opstilles et forsyningskoncept, der beskriver de overordnede principper for, hvordan virksomheden bør udvikle samarbejdet med sine leverandører. Forsyningskonceptet indeholder en fastlæggelse af strukturerne i virksomhedens forsyningssystem, en række segmenteringsregler samt retningslinier for, hvordan samarbejdet med leverandører tilhørende en given gruppe bør udvikles. Forsyningssystemet kan beskrives ved tre strukturvariable, en styringsstruktur, en ressourcestruktur og en aktivitetsstruktur. Styringsstrukturen vedrører styringen af materialestrømmen mellem aftageren og leverandørerne, og inddeles i en beslutningsstruktur og en informationsstruktur. I rapporten skelnes mellem styringsformerne aftagerstyret forsyning og leverandørstyret forsyning, hvor styringsformen fastlægger informationsstrukturen og aktivitetsstrukturen. Den finansielle struktur indgår i ressourcestrukturen og vedrører pengestrømmen mellem virksomheden og leverandørerne og herunder ejerskabet af lagre i forsyningsnetværket. Virksomheden kan indkøbe materialer ved et kreditkøb eller få materialer leveret i konsignation. Valget af betalingsstruktur påvirker virksomhedens likviditet. Med udgangspunkt i ovenstående begrebsapparat samt samarbejdsbegrebet, beskrives FOSS Electrics forsyningskoncept. Den del af forsyningskonceptet der omhandler leverandørstyret forsyning samt konsignation, evalueres ud fra interview med otte leverandører, og parternes udbytte af at indgå et udvidet leverandørsamarbejde belyses.
Imprint IPL
Pages 196
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-02-08    Source: dtu    ID: 62966    Original MXD