Beta 1


Title Procesorienteret kvalitetsstyring
Author Pedersen, Bodil
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract RESUMÉ Denne rapport omhandler indførelse af procesorienteret kvalitetsstyring i en virksomhed. Projektet er gennemført sammen med en casevirksomhed. Der er foretaget et kortfattet litteraturstudium inden for kvalitetsstyring, herunder procesorientering, ISO 9001:2000 og hjælpeværktøjer. Der er foretaget en analyse af casevirksomhedens kvalitetsstyringssystem. Analysen viser, at virksomheden kan have fordel af at udvikle og indføre en ny udgave af deres kvalitetshåndbog. Der er givet anbefalinger til et sådant projekt. Der er gennemført empirisk arbejde gennem deltagelse i casevirksomhedens interne projekt til indførelse af en elektronisk procesorienteret kvalitetsstyringshåndbog. På baggrund af dette samt litteraturstudium er der opstillet en metodik til indførelse af procesorienteret kvalitetsstyring. Metodikken indeholder fire faser, Planlægning, Analyse og udvikling, Implementering samt Vedligeholdelse og løbende forbedring. Hver fase indeholder en række aktiviteter. Rapporten indeholder en beskrivelse af projektforløbet for casevirksomhedens interne projekt til indførelse af procesorienteret kvalitetsstyring, og projektet er kommenteret ud fra den opstillede metodik. Metodikken er også anvendt til at give retningslinjer for det videre forløb for virksomhedsprojektet. Metodikken er generisk og kan anvendes af andre virksomheder, der ønsker at indføre procesorienteret kvalitetsstyring.
Imprint IPL
Pages 150
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 63184    Original MXD