Beta 1


Title Udvikling af specifikationssystemet - en case om Silentor A/S
Author Haarmark, Martin
Sørensen, Christian Schou
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Denne rapport udgør dokumentationen for et eksamensprojekt udført ved Institut for Produktion og Ledelse ved Danmarks Tekniske Universitet. Eksamensprojektet er udført af stud. polyt. Christian Schou Sørensen og stud. polyt. Martin Haarmark i perioden fra 1 februar 2002 til 31. januar 2003. Eksamensprojektet er dokumenteret i to rapporter. En hovedrapport og en bilagsrapport. Hovedrapporten er den egentlige projektdokumentation, mens enkelte områder behøver en uddybende forklaring, som er foretaget i bilagsrapporten. Emnet for eksamensprojektet er udvikling af specifikationssystemet i virksomheden Silentor A/S. Specifikationssystemet omfatter aktiviteter, som specificerer produkt- og produktets livsforløb. Dvs. produktets livsfaser som produktion, emballering, transport, brug osv. Målet med projektet er at opnå en bedre forståelse for specifikationssystemet og konkret skabe forbedringer i Silentor A/S. I løbet af projektforløbet er der hentet inspiration og vejledning fra DTU og fra Silentor. I denne forbindelse skal der rettes en tak til projektets vejleder lektor Lars Hvam og medvejleder Ph.D. studerende Benjamin Loer Hansen. Endvidere skal der lyde en tak til alle medarbejdere hos Silentor A/S der gennem projektforløbet har bidraget velvilligt med oplysninger og data til brug i projektarbejdet. I projektet er der udviklet et IT-system, som er programmeret af undertegnede. Under udviklingsforløbet er der ydet stor hjælp og vejledning af datamatiker Andreas Dähnhardt. Danmarks Tekniske Universitet. Lyngby d. 31. januar 2003. Christian Schou Sørensen Martin Haarmark.
Imprint IPL
Pages 320
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 63206    Original MXD