Beta 1


Title Excellence modellen - i praksis
Author Nielsen, Morten
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Denne afhandling omhandler anvendelsen af det strategiske ledelsesværktøj Excellencemodellen – i praksis. Jeg har valgt at beskæftige mig med Excellencemodellen, fordi anvendelsen af den og lignende modeller bliver mere og mere udbredt. Igennem opgaven søger jeg at besvare følgende fire spørgsmål: 1. Hvor mange virksomheder anvender Excellencemodellen? 2. Hvilke resultater opnår virksomheder ifølge teorien som en følge af anvendelsen af Excellencemodellen? A. Opnår virksomheder de resultater, som det kan forventes ud fra teorien om Excellencemodellen? B. Hvilke andre resultater/faktorer opnår virksomheder, som en følge af anvendelsen af Excellencemodellen? Jeg har besvaret spørgsmålene ved hjælp af både teoretisk materiale og mine egne empiriske undersøgelser hos fire danske virksomheder (Grundfos, Coloplast, ISS og Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder) som alle anvender Excellencemodellen. Mit arbejder viser, at ca. 200 virksomheder anvender Excellencemodellen. Resultaterne, ifølge teorien, er bl.a. etablering af et passende ledelsessystem, identificering og anvendelse af ’best practice’, øget medarbejderloyalitet og øget kundetilfredshed. På baggrund af det teoretiske materiale og mine empiriske undersøgelsen kan jeg konkludere, at virksomhedernes oplevelse af resultaterne ikke stemmer overens med det, som teorien angiver. Endvidere kan jeg konkludere, at virksomhederne har fået resultater inden for tre områder, som ikke er nævnt i teorien. Det drejer sig om selverkendelse i forhold til implementeringsprocessen, virksomhedens rolle i samfundet og den faseopdelte implementeringsproces.
Pages 160
Keywords Excellence; Holistic; stategic
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 63378    Original MXD