Beta 1


Title Kapacitetsudvidelses koncept
Author Fabritius, Nicolai Fossar
Hansen, Brian Steen
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Udvidelse af kapaciteten på Rotrexs montagefabrik fra 100 enheder pr. dag, til en total daglig kapacitet på 1000 enheder. Projektet er grundlæggende løst ved, at definere et ideelt produktionssystem ved hjælp af analysemodellen Supply Chain Transformation. Konceptet er udarbejdet ud fra en leanproduction-filosofi for, at omkostningsminimere den fremtidige produktion i det omfang det er muligt. Med udgangspunkt i den eksisterende manuelle produktionsform er der lagt specielt vægt på fokusområderne: Produktions-, lagerlayout, Styring af lager og montage og fabrikkens fysiske rammer.
Pages 256
Keywords Supply Chain Transformation; control of capacity; Control of materials; Supply Change Management
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 63400    Original MXD