Beta 1


Title Supply Chain Management - udvikling af en SCM-strategi
Author Nissen, Nikolaj Aarøe
Jensen, Tore Christian
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Dette Polytekniske Eksamensprojekt, ”Supply Chain Management – udvikling af en SCM-strategi”, er udført ved Institut for Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet. Projektet indeholder et case-studium udført i samarbejde med Danfoss Industrial Controls i Kolding. Erkendelsen af at virksomheder ikke er lige gode til alt betyder et øget fokus på kernekompetencer med en større grad af outsourcing til følge. Det gør samarbejdet på tværs af forsyningskæden centralt i forhold til at skabe konkurrencemæssige fordele. Danfoss Industrial Controls iværksatte i efteråret 2002, efter flere år med begrænset vækst, forretningsstrategien Genesis. Strategien skal ved et tættere samarbejde med virksomhedens store OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer) muliggøre vækst og udvikle Danfoss Industrial Controls til en velkonsolideret og global virksomhed med store markedsandele . Målet er at opnå partnerskaber med udvalgte OEM-kunder inden for en række udvalgte forretningsområder. Supply Chain Management er en måde til at opnå partnerskaber, der stiller store krav til virksomhedens evne til udvikling af forsyningskæden. Formålet med dette projekt er derfor at udvikle en SCM-strategi for Danfoss Industrial Controls, der understøtter partnerskaber med OEM-kunder og derved muliggør vækst. I projektet opstilles en teoretisk model, der skal danne grundlag for udviklingen af SCM-strategien. Gennem en faseopdeling af modellen søges en målrettet og fokuseret strategianalyse og –udvikling. Ligeledes bidrager modellen med overblik i en ellers kompleks udviklingsproces. Modellens afprøvning i case-studiet omfatter, som led i udviklingen af en SCM-strategi, inddragelse af tre af virksomhedens største OEM-kunder samt et intensivt studie af virksomhedens interne forhold. Derudover implementeredes udvalgte strategielementer i et pilotprojekt for at vise SCM-strategiens effekt. Den opstillede teoretiske model viste sig anvendelig i praksis og resulterede i en SCM-strategi der foreslås implementeret gennem tre stadier for at sikre fuld udnyttelse af strategielementernes forbedringspotentiale. Pilotprojektet viste lovende resultater i forhold til realisering af formålet med SCM-strategien.
Pages 150
Keywords Supply Change Management; Logistics; strategic planning; Supply Chain; supply network; strategic supply management; OEM (Original Equipment Manufacturer); growth strategy; Kay Account Management; LEAN Manufacturing; value stream mapping and extended value stream map
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 63415    Original MXD