Beta 1


Title Faldvalsning af Superledende Tape
Author Hansen, Ole Blak
Nissen, Nikolaj
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Formålet med projektet er at forbedre den effektive kritiske strømtæthed Je for en Ag/BSCCO superleder. Da der muligvis er en relation mellem den relative densitet og strømtætheden i superlederen Je, forsøges det at forbedre den relative densitet i BSCCO pulveret. For at forbedre den relative densitet, påføres vibration til valserne i fladvalsningsprocessen i fremstillingen af superledere. Valserne vibreres indbyrdes i to retninger. Dels i normal retningen til valseretningen og dels aksielt til valsen. Samtidig med at valserne vibreres, udføres der målinger på de påvirkede valser, for at undersøge hvorledes valsernes indbyrdes bevægelse påvirkes af vibrationen. Resultaterne kan derefter sammenlignes med de opnåede resultater for relativ densitet og Je-værdi. Det viser sig at den relative densitet ved vibration i aksiel retning ikke har nogen sammenhæng med den opnåede Je-værdi. Den relative densitet forbedres, men Jeværdien giver de dårligere resultater med påført vibration end uden vibration. Det tyder på at aksiel vibration er mere skadelig end gavnlig for superlederen. For normal vibration ses der en tydelig sammenhæng mellem relativ densitet og Jeværdi. Samtidig giver normal vibration en forbedring af Je-værdien i forhold til referencen. Forbedringen er op til 20% sammenlignet med reference tråden. Forbedringen er dog kun 3,5% i forhold til NST's produktion, hvilket ikke er tilstrækkeligt, da der kan opnås større forbedringer i andre processer.
Imprint Institut for Produktion og ledelse
Pages 195
Keywords MM03.46
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 63500    Original MXD