Beta 1


Title Optimering af skanningsprocessen ved Danske Bank
Author Salling, Torben (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Laursen, NIkolaj Møhl (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knudby, Torben
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Rapporten, ”Optimering af Skanningsprocessen ved Danske Bank”, omhandler analyse af processer og lokalisering af flaskehals vedrørende skanning i Danske Bank, Høje Taastrup. Indsatsen er opdelt i 4 områder; Procesanalyse for skanningsprocessen, Procesanalyse for datastrømmen, Løsningsforslag til datastrømmen og løsningsforslag til skanningsprocessen. Desuden er der tilføjet en handlingsplan, samt en anbefaling af forbedringstiltag til virksomheden.

Indledningsvis kortlægges processerne i afdelingen Post & Fordeling ved hjælp af Value Stream Mapping. Herefter udføres en række andre analyser, blandt andet omhandlende OEE, vedligehold, kvalitet og produktivitet. Herefter kortlægges processen for datastrømmen, som omhandler opstart af nye skanningsprojekter. Da denne proces er af lidt mere uhåndgribelig natur, indsamles data hovedsageligt ved hjælp af interviews med de involverede parter. De to analyser tilsammen, giver et fyldestgørende billede af de problemstillinger, som giver mulighed for fremtidige forbedringer i forhold til skanningsprocessen.

Efter analyserne udarbejdes løsningsforslag til både skanningsproces og datastrøm. Blandt disse kan nævnes udkast til nye målstyringstavler, TPM, Forecasting og værdistrømsstyring. Det er vores indtryk, at Danske Bank vil kunne nyde gavn af de tiltag, som foreslås i rapporten, og vi kan konkludere, at løsningsforslagene kan anbefales Danske Bank, til videre implementering.
Pages 87
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2011-12-21    Update date: 2013-09-27    Source: ihk    ID: ihk-10533430    Original MXD