Beta 1


Title Optimer testproces
Author Sonne-Schmidt, Casper Scavenius (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Larsen, Samuel
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Abstrakt til offentliggørelse

Titel | Optimer testproces
Projektet er udarbejdet for en virksomhed, der gerne vil optimere deres testproces ved hurtigere gennemførsel af komponenttest, målt ved udnyttelsesgrad og via rentable løsninger. For at dette kan opnås, har virksomheden nogle historiske udfordringer, da der indenfor udvikling og test ikke tidligere er lavet beregninger på omkostninger, kapacitet og procestid. Hovedårsagen skyldes den forskellighed, der er ved test af komponenterne. Div. teststop har ifølge virksomheden en stor andel i den lave udnyttelsesgrad. Der ønskes derfor at finde, hvordan testprocessen optimeres hos virksomheden, således at målet for udnyttelsesgraden opnås.
Der er i Projektet fundet, at udnyttelsesgradens mål næsten kan opnås ved at indføre:
- treholdskift, så testkomponenterne kan bearbejdes i døgnets 24 timer
- et planlægnings- og kontrolsystem, så det kan undgås, at der Mangler komponenter, men også et system, der kan vise, hvilke komponenttest, der kan køre i løbet af året
- de 3S i Lean værktøjet 5S for at undgå spildtid ved transport og bevægelse
- kompetencer ved efteruddannelse for at kunne planlægge reparationer af testkomponenter
Investeringerne for disse samlede forbedringer kan tilbagebetales indenfor to år, og udnyttelsesgraden vil næsten opnås. Det antages, at ved en synergieffekt på forhold, der i Projektet ikke er set på, kan målet ved udnyttelsesgraden opnås. Der er yderligere fundet, at alle løsningsforslagene kan indføres i løbet af et år og være implementeret året efter.
Pages 194
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2011-12-30    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-10563720    Original MXD