Beta 1


Title Kundeorienteret flow og procesoptimering på Gentofte Hospital
Translated title Customer-oriented flow and process improvement at Gentofte Hospital
Author Justesen, Peter (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Holm Andersen, Anna Brit (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knudby, Torben
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Det er pålagt hovedparten af personalet på Gentofte Hospital at bære uniform. Uniformen signalerer professionalisme og er med til at begrænse smittespredning blandt patienter og personale. Over en længere periode har mængden af uniformer ikke være tilstrækkelig til at dække brugernes efterspørgsel. Med udgangspunkt i denne problemstilling har vi formuleret en problemformulering med hovedspørgsmålet: ”Hvad er de væsentligste årsager til at brugernes efterspørgsel af uniformer ikke dækkes og hvordan reduceres omfanget af disse?”.
Årsagerne til at brugernes efterspørgsel af uniformer ikke dækkes findes primært inden for områderne mennesker og management. For at reducere eller helt eliminere disse årsager foreslår vi at processen i forbindelse med uniformsudlevering kan ændres radikalt. I stedet for manuelt at distribuere uniformerne anbefaler vi, at leveringen af uniformer foregår automatisk. Uniformerne placeres i automater som er placeret centrale steder på hospitalet. Løsningen skaber en balance i succeskriterier inden for kundekrav, interne processer og økonomi.
Pages 83
Keywords Procesoptimering Kundeværdi Offentligt organisation Flow Spild Performance Supply Chain Management Værdikædeanalyse Sundhedsvæsen
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2012-01-02    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-10571622    Original MXD