Beta 1


Title Insourcing af Produktion til DK - en forudgående analyse
Translated title Insourcing of Production to DK - a preliminary analysis
Author Bitsch, Jarl (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Iversholt, Jakob (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Lyngsie, Erik
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Rapporten er en forudgående analyse, der viser hvorvidt det er fordelagtig af at varetage egenproduktion i Danmark. Vi har lavet en analyse af nuværende situation, hvor Raw Food Company får produceret barerne i Tjekkiet, og sammenholdt den med en hypotese der afbilleder den økonomiske fordelagtighed ved opstart af egenproduktion i Danmark. På baggrund af en analyse af fremtidige markeder, nuværende forretningsposition, investeringssum og lønsomheden forbundet hermed, er projektgruppen kommet frem til, at opstart af egenproduktion i Danmark er anbefalelsesværdig. RFC står i en situation, hvor forsyningskæden ikke fungerer optimalt mht. leverandører, kunder og leddene der imellem. De er nødtvunget til at tage en strategisk beslutning for at styrke deres position på barmarkedet, og samtidig styrke deres eksistensgrundlag. Vi har bevist at egenproduktion i DK, er yderst fordelagtigt og fortjenesten vil være yderst acceptabel samtidig med, de ikke-målbare fordele vil være mange. Disse fordele vil styrke RFC som virksomhed og positivt påvirke samtlige led i forsyningskæden. I forbindelse med udregning af investeringskalkulen har vi gjort visse antagelser vedr. fremtidig salg og investeringssum, og disse skal imødekommes for at investeringskalkulen er sandfærdig.
Ydermere har vi bygget vores projekt på et økonomisk bæredygtigt grundlag, hvilket betyder at RFC skal være konkurrencedygtig på kostprisen. Overordnet set skal RFC producere til samme omkostninger som producenten i Tjekkiet, da dette forhindrer, at hun underbyder RFC. Vi har bevist i denne rapport, at dette kan lade sig gøre over tid, og derfor er det fordelagtigt at starte egenproduktion snarest.

Abstract The report is a preliminary investigation of the question, whether or not it is a strategic and economical benefit to insource the manufacturing of Raw Food Company products.
The goal for the company is to manage and control manufacturing processes as well as the logistical value chain. They will need to strengthen their organization with adequate resources, such as professional advisors, which they will need to acquire outside of their current organization.
The conclusion is based on a widespread analysis, with certain assumptions and estimations made on their behalf. The goal of the company is to be competitive both price and knowledge wise.
The report shows an example of how this can be acquired through certain investments in software as well as hardware. Our calculation shows a very profitable return of investment and a payback of the investment within approximately two years
Besides the financial aspect of the project, there are a lot of immeasurable benefits to obtain for the company, which will strengthen their position on the market as well as minimizing threats in the future for the company.
Pages 96
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-01-02    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-10573178    Original MXD