Beta 1


Title Autostrada
Author Andersen, Simon (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Jaqué, Martin (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Holm, Michael (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
simonsen, henrik (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Mast, Michael
Serritzlew, Ivar
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Bygherre ønsker at udvide sin forretning da der ikke er plads til at etablere et værksted på den nuværende adresse. Samtidig ønsker bygherre at ekspandere sin forretning og signalere grøn profil.
Der blev projekteret et showroom, et værksted samt en kælder til opbevaring af biler, teknikrum og disponibelt lager. Desuden blev byggeriet udført med et mål om at være energineutral.
Gruppen havde, i projektet, fokus på projektforslags- og for- og hovedprojektfasen. I dispositionsforslagsfasen er der udført løsningsforslag og generelle overvejelser for konstruktioner og installationer.
Konstruktioner i showroom, værkstedsbygning og kælder blev dimensioneret. Herunder blev træ, stål og beton anvendt som bærende konstruktioner.
Der er behandlet føringsveje, disponering af teknikrum og dimensionering for ventilation og installationer. Herunder jordvarmeanlæg med varmepumper, vand, varme og afløb. I hovedprojektet var der på installationer, fokus på ventilation og varmeanlæg. Der blev beregnet på aggregater af typen krydsvarmeveksler, roterende varmeveksler samt procesanlæg til værksted og brandventilation i parkeringskælder. Der er udført energirammeberegning og økonomisk prisoverslag for opførelse af byggeriet.
Pages 975
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-01-02    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-10577508    Original MXD