Beta 1


Title Facility Management på CBS
Translated title Facility Management at CBS
Author Jensen, Martin (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Thomsen, Søren (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Larsen, Lisbeth Lindbo
Jensen, Per Anker
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Resume

Projektet omhandler udarbejdelse og realisering af ejendomsstrategi for ejendomsporteføljen, så den støtter op omkring udviklingen af CBS’ kerneaktiviteter frem til 2021. CBS oplever et stigende antal studerende og ændring i undervisningsformen, hvilket gør den nuværende ejendomsportefølje ikke er tilstrækkelig.

Projektet er opdelt i 3 faser.

Strategisk fase:
Under denne fase analyseres CBS’ visioner og strategier, og der udarbejdes behovsanalyse på ejendomsporteføljen og løsninger hertil.

Taktisk fase:
Under denne fase realiseres ændringen i ejendomsporteføljen, så den støtter op omkring kerneaktiviteterne. Der udarbejdes totaløkonomi for energitiltag og materiale valg.

Operativ fase:
Under denne fase udarbejdes planer for implementeringen af udvalgte dele af løsningen.
Pages 179
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Fulltext
Animation Bilag_samlet.pdf (14.90 MB)
Animation Rapport_CBS_version_fra_2_1.pdf (4.49 MB)
Admin Creation date: 2012-01-02    Update date: 2013-11-14    Source: ihk    ID: ihk-10577535    Original MXD