Beta 1


Title Stibro-København inderhavn
Translated title Pedrestrian bridge-Copenhagen inner harbor
Author Rasmussen, Helena Daugaard (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Kudsk, Michael (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Helgesen, Rune
Huynh, Truc
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract BESKRIVELSE:
En stibro over Københavns inderhavn er med til at skabe en sikker og let rute for cyklister og fodgængere fra indre Købehavn til Christianshavn.
Broen er ca. 200 m lang, hvoraf der er et åbningsfag på ca. 55 m. Dette åbningsfag giver en gennemsejlingsbredde i åben tilstand på 45 m.
Broen har 8 spænd som varierer fra 17-24 m.
Broen er i projektet udført som en betonkonstruktion i alle fag undtagen åbningsfaget. Åbningsfaget er udført som en stålkonstruktion for at opnå en let konstruktion, som gør åbningen lettere. Åbningen foregår ved et klapfag, hvor to hydrauliske stempler sørger for åbningen af hvert fag. De hydrauliske stempler er placeret i et lukket rum i sammenhæng med de to understøtninger på hver side af åbningsfaget.
I dispositionsforslaget er geometrien af broens hovedelementer bestemt samtidig med at krav fra kommunens side til forbindelsen er opridset.
I projektforslaget er beton-brodæk, stålbjælker og søjler dimensioneret. Der er også modelleret en FEM model over broen.
I projektforslaget er der lavet et økonomisk overslag som gav en pris på 65 mio. kr. ekskl. moms.
I hovedprojektet er pælene dimensioneret samtidig med at der er lavet en optimering på overbygningen som en ren stålkonstruktion.
Pages 507
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-01-03    Update date: 2013-04-11    Source: ihk    ID: ihk-10580232    Original MXD