Beta 1


Title Nykøbing Falster Omfartsvej
Translated title Nykøbing Falster Bypass
Author Koldtoft, Bibi (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Andersen, Kristian Markvart (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knoop, Jørgen
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract I forbindelse med ”Aftale om en grøn transportpolitik” mellem alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten af 29. januar 2009 har forligskredsen vedtaget at anlægge en omfartsvej ved Nykøbing Falster. Omfartsvejens formål er at aflaste byen for gennemkørende trafik og forbedre adgangen til Gedser Havn.

I projektforslaget er projektet beskrevet overordnet og der er opstillet forslag til den endelige linjeføring. Vejens opbygning er beskrevet samt bygværkerne til omfartsvejen. Der er foretaget overslagsberegninger for afvandingssystem, befæstelse og knudepunkternes konstruktioner.

I hovedprojektet er der arbejdet videre på den valgte linjeføring. Her er der udarbejdet længdeprofil, tværprofil, afvandingssystem, mængdeberegning og massekurve.
Ved udarbejdelse af længdeprofil er Stubbekøbingvej (se figur 1) bl.a. hævet 5 meter, for at gøre det muligt at omlægge Tingsted Å og konstruere et forsvarligt profil til Omfartsvejens kobling til Skovalléen.
Omfartsvejens tilslutninger til det eksisterende vejnet er detailprojekteret. Der er tale om, to rundkørsler og et kompakt toplans kryds med tilhørende hanke (se figur 2). Slutteligt er der udarbejdet skilte- og afmærkningsplan.
Ved rundkørslerne er der for detailprojekteringen bl.a. konstrueret shunter mellem eksisterende influensvejnet og Omfartsvejen, så bilister hurtigt og forsvarligt kan komme til/fra Omfartsvejen.
Pages 426
Keywords Vejbygning Nykøbing Falster omfartsvej ; Bypass
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2012-01-03    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-10580472    Original MXD