Beta 1


Title Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg - Sænketunnel
Translated title Fixed link between Elsinor and Helsingborg – Immersed Tunnel
Author Dalby, Jacky (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Rodevang, Birthe
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract En Øresundstunnel mellem Helsingborg og Helsingør vil sikre den fremtidige infrastruktur for Øresundsregionen samt være et bindeled for hele Europa.

Der er i afgangsprojektet lagt vægt på den entreprenørmæssige udførelse af en fast HH-forbindelse udført som en sænketunnel, funderet på pæle.
Projektet beskriver det eksisterende forslag om en boret tunnel løsning i forhold til en sænke tunnel. Der er efterfølgende foretaget en parallelisering her imellem.

Det valgte løsningsforslag udmærker sig ved at elementerne på henholdsvis den øst- og vest vendte skråning ligger direkte af på bæredygtigt lag, hvorimod tunnelstrækningen midt i sundet er funderet på pæle, grundet de store dybder på op til -40m

Løsningsforslaget sammenlignet med det eksisterende forslag om en boret tunnel, muliggør en højere beliggende underjordisk tunnelstation i Helsingør. Dette bevirker en kortere anlægsfase samt en minimering af de ellers enorme grundvandssænkninger der skal foretages.
Der er ligeledes udført beskrivelser af løsningsforslagets forudsætninger, de æstetiske karakteristika, funktioner, miljø, samt forslag til overordnet materialevalg og anlægstekniske principper.
Pages 150
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-01-03    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-10580647    Original MXD