Beta 1


Title 1230 Frederikssundmotorvejen (Tværvej N - Frederikssund)
Translated title The Frederikssund Motorway (Tværvej N - Frederikssund)
Author Bjarndahl, Morten Sejer (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Fugl, Jonny Carlton (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knoop, Jørgen
Rodevang, Birthe
Jensen, Henrik Wenzell
Michelsen, Nis
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Der er arbejdet med 3. etape af Frederikssundmotorvejen med udgangspunkt i en revideret og tilpasset linjeføring på baggrund af det i VVM-redegørelsen angivne Hovedforslag 2 – en løsning der dels går gennem by og åbent land.

Der er taget udgangspunkt i en deletape mellem Veksø og Ølstykke, der udformes som en bymotorvej, som anlægges i den eksisterende Frederikssundsvejs korridor, og som bl.a. inkluderer en ca. 1 km tunnelstrækning gennem Stenløse.

For deletapen blev der indledningsvis undersøgt forskellige, anlægs- og trafikmæssige løsningsforslag med henblik på tunnelstrækningen, hvorefter der blev arbejdet med projektering (herunder detailprojektering) og udførelse.

Tunnelprojektet indeholder bl.a. projektering af indfatningsvægge, overslagsberegninger af tunneltværsnittet med efterfølgende detailprojektering, samt beskrivelse af udførelsessekvenser.

Vejprojektet indeholder, primært med udgangspunkt i et tilslutningsanlæg ved det nye Egedal Rådhus, bl.a. afvandings- og belægningsdimensionering, trafikafviklingsplaner med henblik på den eksisterende trafik ad Frederikssundsvej, samt yderligere detailprojektering af tilslutningsanlæggets geometriske udformning.
Pages 370
Keywords Motorvej Tunnel Stenløse Ølstykke Frederikssund M12
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2012-01-03    Update date: 2012-11-22    Source: ihk    ID: ihk-10580984    Original MXD