Beta 1


Title Byudvikling i Køge
Translated title Urban Development Project in Køge
Author Kreuziger, Jan (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Kristensen, Rasmus (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Kempel Larsen, Jannik (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Rodevang, Birthe
Larsen, Lisbeth Lindbo
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Infrastrukturen er en del af en større byudviklingsplan, de næste 25 år. Der bliver taget udgangspunkt i to anlægsbygværker, en fodgænger/cykeltunnel og en parkeringskælder med tilhørende nedkørsel og tunnel under jernbane.

Målet med projektet er at binde byen sammen på tværs af banen ved at skabe en niveaufri forbindelse. Der er udover det, fokus på at skab en moderne by uden parkeringspladser i gadeniveau.

I dispositions- og projektforslaget, er der projekteret efter de niveauer som ydelsesbeskrivelsen foreskriver, herunder placering, udførelsesmetode og projektering af anlægsbygværker.

I hovedprojektet er der lagt større vægt på planlægning af udførelsen og beskrivelse af de juridiske aspekter der er forbundet med entrepriserne.

Gruppen har i afgangsprojektet bl.a. beskæftiget sig med:

Byggegruber, hvor der beregnes grundvandssænkning, spuns og ankre.
Udførelsesplanlægning, efter ønske om en mere entreprenørfaglig tilgang.
4D projektering af anlægsbygværker, jf. IKT-bekendtgørelsen
Abstract Urban Development Project in Køge
In Køge, about 40km from Copenhagen, there are planned some major development projects for the next
30 years. A part of this will 2 constructions be, which there have been worked with in this project.
A tunnel for pedestrians and cyclists, which will connect the new district, east of the railway to the city
centre, vest of it, and a huge parking garage, with a tunnel for cars, under the railway.
The dimensions and sizes of the constructions have been worked out and dimensioned. There were the two
concrete tunnels, construction pits and several other components.
In the main part of the project, the members of the group have worked with different areas, such as:
• Tendering-documents
• HSEQ
• 4D-modelling (BIM)
• Construction pit
Pages 500
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2012-01-03    Update date: 2012-11-22    Source: ihk    ID: ihk-10581084    Original MXD