Beta 1


Title L&M projekt København
Translated title L&M project Copenhagen
Author Ramm, Anders (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Helgesen, Rune
H u y n h, T r u c
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Under mit afgangsprojekt forløb, efteråret 2011, har jeg arbejdet med projekt L&M project København.
Bygningen er et samarbejde mellem ATP ejendomme og By og Havn.
Det skal fungerer som et varemærke for byen (København), men i lige så høj grad være med at til skabe
plads til nye arbehdspladser og boliger tæt på centrum, i et nyt og anderledes miljø.
Broen går over havne forløbet i en højde af 65 meter, sådan at Oslo færgen er i stand til at sejle under. Ud
over dette skal den strække sig ca. 170 meter, fra bygning til bygning.
I min opgave har jeg valgt at arbejde med dette projekt som en dobbelt skråstagsbro, som består af to
seperate gitterdragerer, som hver er holdt oppe af 2 gange 8 skråstagskabler. Gitterdrageren er
dimensioneret til at have en udvendig profil på 5 x 5 meter, og har en indvendigt gangbredde på ca. 4
meter.
Abstract Doing the fall semester 2011, I have been working with the project, L&M project Copenhagen. The building
is a venture between a danish pension and realestate fond, and the goverment sea and harbor committee.
It’s supposed to function as a trademark for the city (Copenhagen), but just as much help to to create space
for new workplaces and homes close to downtown, in a new and different environment.
The bridge goes over the course of ports at a height of 65 meters, so that the Oslo ferry is able to pass
under it.
Besides this, the stretches approx. 170 meters from building to building.
In my assignment I have chosen to work with this project, as a double cable-stayed bridge, which consists of
two separate girders, each of which is held up by 2 times 8 cables stayed cables. Grid transferor is
dimensioned to have an external profile of 5 x 5 meters, and has an interioraisle width of approx. 4 meters.
Pages 150
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Fulltext
Animation Dispositionsforslag_v3.pdf (18.50 MB)
Admin Creation date: 2012-01-03    Update date: 2013-01-29    Source: ihk    ID: ihk-10581323    Original MXD