Beta 1


Title Ungdomsboliger Århus havn
Translated title Youth apartments at Århus harbour
Author Nerup Nielsen, Sanne (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Bjergfelt Demant, Michael (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Molin, Jesper
Nicolai Jensen, Mads
Møller Andersen, Birte
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Projektgrundlaget er venligst udlånt af Orbicon A/S, som i samarbejdet med arkitektfirmaet C. F. Møller har deltaget i konkurrenceprojekt om Boligforeningen Ringgårdens kommende byggeri af ungdomsboliger.

6 etagers ungdomsboliger på den nye del af Århus havn. Bygningen skal opføres med fokus på energi og bæredygtigt. Bygherren stiller krav om en moderne og energirigtig bygning med fokus på intelligente løsninger.
I projektet er lagt stor vægt på, at videreudvikle det først udleverede konkurrence-materiale til en standard som overholder brandkravene. Samt at visualisere projektet i en 3D model.
I dispositionsforslagsfasen er der arbejdet med at udvikle bygningens udformning i forhold brandkrav og energi. Samt fokus på overordnet principper for statisksystem, føringsveje, energi og materialevalg til facader.
I projektforslagsfasen er der udført statisk dokumentation, Be10, tilbagebetaling på energitiltag, brandteknisk dokumentation (inkl. brandplaner) og selvstændig rapport om facilities management. Derudover er hele bygningen er optegnet i en 3D model vha. revit.
I for-/hovedprojekt er der tegnet og beregnet konstruktioner, ventilation og varme.
I den innovative del af projektet har vi arbejdet med præfabrikerede elementer med facadesystemer som RockVision og HIBE (højisolerede betonelementer).
Pages 951
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-01-03    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-10585462    Original MXD